OM OS

Som ringe i vandet ...

Siden 1998 har Nærheden – før kaldet Sundhedshuset – fastholdt og udviklet sine unikke tilbud til Nørrebros familier. En enestående viden og erfaring er opsamlet, og medarbejderne i huset kan se, at indsatserne virker og spreder sig som positive ringe i vandet. Nærheden er et konkret bidrag til sundere livsstil og stille integration.

Nøgleordet er omsorg. Omsorg for børnefamilierne på Nørrebro. Nærheden særkende - grupperne - åbner for en levende dialog på kryds og tværs af etnisk og social baggrund. En dialog, der har til formål, at den enkelte lærer noget, udvikler sig og får lyst til et sundere liv for sig selv og sin familie.

Vores metode er anerkendende. Vi møder folk dér, hvor de er - og tager udgangspunkt i netop deres problemer og erfaringer. Vi fokuserer på ressourcer uanset baggrund, evner og social status. I vores gruppeaktiviteter er målet, at alle deltager aktivt og udveksler erfaringer for at legitimere, at alles meninger er lige meget værd.

Vil du vide, hvordan brugerne selv oplever metoden, kan du læse deres egne historier her.

Selv om Nærheden udspringer af sundhedsplejen, så adskiller huset sig ved at samle mange forskellige specialer og typer af rådgivning på ét sted. Det er et markant aktiv, der sikrer brugerne en sammenhængende proces og et forløb, der giver mening. Mange får et meget tæt tilhørsforhold til huset.

Nærheden er med andre ord gået fra at være et utraditionelt, nyt tiltag til at blive en værdsat institution med seks tusinde årlige besøg til husets aktiviteter.