GRUPPEAKTIVITETER

Der sker noget, når du udveksler erfaringer med andre, hører om deres oplevelser og fortæller din egen historie.

BASIS FOR ET GODT NETVÆRK
Der sker noget, når du udveksler erfaringer med andre, hører om deres oplevelser og fortæller din egen historie. Samvær giver støtte, og derfor er vores mange gruppetilbud en hjørnesten i arbejdet for gode livsvilkår på Nørrebro. I Nærheden kan du vælge mellem flere forskellige former for aktiviteter. De er rettet mod henholdsvis mødre, fædre og forældre. Din sundhedsplejerske kan fortælle dig hvilke muligheder, der er for at deltage.

KVINDE GRUPPEN
Torsdage kl. 10.00-12.00
Et tilbud til kvinder med ikke vestlig baggrund. Der er tolke i gruppen. Der arbejdes med emner, som deltagerne ønsker. Ny gruppe starter februar og september. Gruppen har et samarbejde med Helhedsplanen, Det god Naboskab.

UNG MØDREGRUPPE
Torsdage kl. 13.30-15.30
Et gruppetilbud for særligt udvalgte unge mødre mellem 16 og 23 år.

GRUPPE FOR KVINDER MED EFTERFØDSELSREAKTIONER
Mandag eftermiddage eller torsdage formiddage
Læs mere i pjecen om efterfødselsreaktioner, som jeres sundhedsplejerske udleverer.