GRUPPEAKTIVITETER

Der sker noget, når du udveksler erfaringer med andre, hører om deres oplevelser og fortæller din egen historie.

BASIS FOR ET GODT NETVÆRK
Der sker noget, når du udveksler erfaringer med andre, hører om deres oplevelser og fortæller din egen historie. Samvær giver støtte, og derfor er vores mange gruppetilbud en hjørnesten i arbejdet for gode livsvilkår på Nørrebro. I Nærheden kan du vælge mellem flere forskellige former for aktiviteter. De er rettet mod henholdsvis mødre, fædre og forældre. Din sundhedsplejerske kan fortælle dig hvilke muligheder, der er for at deltage.

ARABISK GRUPPE
Torsdage kl. 10.30-12.30
Et tilbud til arabisk talende kvinder. Der er tolk i gruppen. Der arbejdes med emner, som deltagerne ønsker. Ny gruppe starter februar og september.

INTERNATIONAL MØDREGRUPPE
Mandage kl. 10-12
Et tilbud til alle nybagte mødre uanset baggrund. Du skal kunne tale dansk. Vi har fokus på at bygge bro mellem forskellige kulturer. F.eks. hvad vil det sige at vokse op som tosproget. Der arbejdes med emner, som deltagerne ønsker. Ny gruppe starter i februar og september.

UNG MØDREGRUPPE
Torsdage kl. 13.30-15.30
Et gruppetilbud for særligt udvalgte unge mødre mellem 16 og 23 år.

GRUPPE FOR KVINDER MED EFTERFØDSELSREAKTIONER
Mandag eftermiddage
Læs mere i pjecen om efterfødselsreaktioner, som jeres sundhedsplejerske udleverer.
Der starter løbende gruppeforløb skiftevis på Kapelvej og på Ørnevej.