I OMRÅDET

SAMARBEJDE MED HELHEDSPLANER I OMRÅDET

Sundhedsplejen har åbne kvindegrupper i tre boligområder. Alle kvinder med små børn er velkomne.

  • Helhedsplanen Aldersrogade (Sigynsgade): I Beboerhuset Vermundsgade 43A – fredage kl. 10-12.
  • Helhedsplanen Bispeparken: På Skoleholdervej 19 – Onsdage kl. 10-12
  • Helhedsplanen Lundtoftegade: I Fritidshjemmet Humlebien, Lundtoftegade 43 – Onsdage kl. 10-12